Paano Dapat Pag-usapan ng Mag-Asawa ang Pera?

Maraming naniniwala na isa sa mga pinakamahirap pag-usapan sa anumang relasyon ay pera, kahit na magkakapamilya o magkakaibigan pa ang mga taong involved. Sa katunayan, may mga ilang statistics na ang nagsasabing pera ang no. 1 issue na madalas pinagtatalunan ng mga mag-asawa. Nasa 35% hanggang 44% ng mga taong ikinasal o nasa isang committed relationship ang nakararanas ng stress at conflict dulot ng di pagkakaunawaan sa usaping pera.

Madalas na kabilang sa mga dahilan ng pagtatalong ito ay tuwing kinakapos sa budget ang mag-asawa. Malaking stress ang inaabot ng pamilya lalo na kapag umabot sa sitwasyong kailangan nang humiram ng pera sa iba para lamang matugunan ang mga gastusin sa bahay.

May iba’t ibang dahilan kung bakit nagiging ugat ng mga problema ang pera, ngunit isang bagay ang sigurado: maaaring maapektuhan ang buong pamilya kapag may money issues sa pagitan ng mag-asawa. Kaya mas mainam na pinag-uusapan ng mag-asawa ang mga bagay-bagay tungkol sa pera.

Narito ang ilang mga tips na pwede ninyong subukan upang maging maayos at madali ang usapang pera:

1. Siguraduhing ready mag-commit ang bawat isa sa inyo.

May mga bagay na hindi dapat minamadali sa buhay may asawa o partner, kasama na rito ang premature financial discussions. Maaaring nasa transition period pa kayo ng inyong pagsasama at ma-pressure ang sino man sa inyo na hindi pa ready sa mga financial na usapan.

Mas mabuting dahan-dahanin ang pag-open up ng usapan tungkol sa magiging financial arrangement ninyo. Timing is the key, sabi nga nila. Kapag naramdaman mong pareho na kayong ready pag-usapan ang malalaki man o maliliit na bagay tungkol sa pera, pwede ka nang mag-initiate ng dialogue kasama ang iyong partner.

2. Pumili ng relaxing environment.

Bukod sa right timing, importante rin ang setting o lugar ng inyong pag-uusap para planuhin ang pag-manage ang inyong financial resources.

Hindi naman kailangang closed door ang set-up ng pag-uusap ninyo. Maging creative sa pipiliin ninyong lugar para gawing nakakaenganyo ang moment na magkasama kayong nag-uusap.

For example, pwede ninyong isingit sa mini date nights ang inyong pag-uusap para sa ideal na mood o atmosphere. Dapat lang pag-ingatan na maging private ang mga sensitive information tungkol sa income ninyo kapag nasa labas na lugar.

3. Maging mapili sa mga salitang bibitawan sa partner.

Dapat iwasan ang pagpasa o pagturo ng mga pagkakamali ninyo dahil wala itong magandang resultang maidudulot. Sa halip na magsisihan at mag-focus sa negative attitude o behavior ng inyong asawa pagdating sa pera, pag-usapan ninyo ang mga bagay na natutunan ninyo sa pagkakataong iyon at kung ano ang pwede ninyong gawing solusyon.

Maging objective sa inyong pag-uusap. Makatutulong ang pagbibigay ng specific examples para mas madali ninyong maipaliwanag ang tunay na saloobin ng isa’t isa sa mahinahong paraan.

4. Alamin at intindihin kung saan nanggagaling ang saloobin ng iyong partner.

Isa sa mga katangian ng mga successful at going-strong couples ay ang willingness na intindihin o unawain ang isa’t isa. Tandaan na ang pagiging mag-asawa ay hindi nangangahulugan na magiging pareho lagi ang inyong mga paniniwala o pananaw sa buhay.

Iwasang i-judge ang iyong Mister o Misis kung sa tingin mo ay mali ang style o priorities niya. Maaaring may mga dahilan siya na kailangan mo lamang pakinggan, pag-aralan at timbangin para mas maintindihan mo ang mga pamamaraan niya.

5. Mag-designate ng duties and responsibilities.

Maaaring ang isa sa inyo ay careless spender, samantalang todo sa saving goals naman ang kabila. Sa ganitong sitwasyon, nararapat lamang na dumiskarte ng initiative ang sinumang mas strategic at conservative sa paghahawak ng pera.

Pwede ninyong paghatian ang pagbabayad ng bills. Sa umpisa ay maaaring ikaw ang in-charge sa major expenses gaya ng utilities, grocery, o tuition fee ng inyong mga anak, pero at the same time, pwede mong turuan ang iyong asawa sa tamang proseso ng budgeting. Sooner or later, mas kakayanin na niyang dagdagan ang contribution niya sa inyong household budget.

6. Gawing regular ang inyong dialogue.

Hindi lang isang beses dapat paglaanan ng oras ang pag-uusap tungkol sa pera. Hangga’t maaari,  mag-schedule kayo ng financial planning session isa o dalawang beses kada buwan, depende sa kung kailan ang petsa ng sweldo ninyong mag-asawa. Magandang paraan ito para mag-set, review o adjust ng budget at saving goals ninyo.

Pwede rin kayong mag-sign up sa mga money management seminar o mag-share ng money-saving tips na nababasa ninyo sa internet. Ang mahalaga ay samantalahin ninyo ang mga pagkakataong ito para matuto ng tamang pag-iingat sa pera.


Ugaliing Pag-usapan Ang Pera Bilang Mag-Asawa

Napakahalaga para sa mag-asawa ang pagkakaroon ng open communication sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pera. Pinatitibay at pinasasaya nito ang pagsasama ng buong pamilya. Nagiging daan din ito para makapaghanda ng backup plan kung sakaling magkaroon kayo ng mahigpit na pangangailangan para sa karagdagang pera. Sa mga emergency situations na ito, maaari kayong lumapit sa Cashalo, isang uri ng online lending in the Philippines, na makatutulong sa inyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng extra cash.