#UsapangCredit: Basket Financing

Marami tayong dahilan kung bakit tayo umuutang o nagloloan. Maaring dahil ito sa mga emergency, mga pambili ng mga pangagailangan sa bahay, o pangbayad sa mga kailangan para sa negosyo.

Salamat na din sa pagsulong ng modernong teknolohiya ay may iba’t-ibang paraan na ng pag-utang maliban sa tradisyonal na paraang panghiram ng pera sa bangko, katulad ng digital lending. At kaakibat ng digital lending ay may isa pang solusyon na tiyak na makakagaan ng wallet ng maraming Pilipino: ang basket financing.

Ang basket financing ay paraan ng panghihiram ng pera (sa anyo ng digital credit) para sa higit sa isang bagay na ninanais natin. Dahil sa basket financing ay pwedeng-pwedeng na tayo mamili nang ating kinakailangang bagay (at punuin ang ating basket of goods) gamit ang ating digital credit sa mga iba’t-ibang klaseng retail stores tulad na lang ng appliance stores, department stores, at mobile phone stores.

Sa Pilipinas, ang Cashalo ay ang kauna-unahang financial technology company na mayroong produktong basket financing – ang Shop Now Pay Later. Ito ay available na sa mahigit 300 na retail stores, at ang mga produkto nito’y may abot-kayang interest na nagsisimula sa 0% hanggang 3.99% kada buwan.

Mabilis at madali lang din mag-apply sa Shop Now Pay Later, at ang approval ay sa loob ng 10 minuto lamang. Para mag-apply, pumunta lamang sa isang Cashalo partner store o pwede ding mag-apply gamit ng Cashalo mobile app.

Ibang klase talaga ang pwedeng gawin ng pagsulong ng modernong teknlohiya. Tiyak na maraming matutulungang Pilipino ang basket financing. Bisitahin ang http://www.cashalo.com para sa karagdagang detalye.