FAQ

Frequently Asked Questions

Popular Keyword Searches: Bayanihan, Loans, Payment, Requirements, Apply, Privacy

CASHALO BAYANIHAN

SINO ANG MAY PAYMENT EXTENSION?

Lahat ng may outstanding loans na ang due dates ay napapaloob sa mga araw ng enhanced community quarantine at karagdagang araw ng extension na ipinatupad ng ating pamahalaan.

MAY PENALTIES BA AKONG BABAYARAN?

Walang kaukulang penalties at late fees na ipapataw sa inyong loan sa loob ng nasabing quarantine period.

MAY ADDITIONAL INTEREST BA AKONG BABAYARAN?

Ang extension o karagdagang mga araw ay may kaukulang interest na idadagdag sa inyong susunod na due date. Ang computation ng interest ay base lamang sa principal amount.

PAANO KUNG NAKAPAGBAYAD NA AKO?

Ituturing na advance payment ang inyong amount na binayaran sa loob ng Enhanced Community Quarantine period.

PAANO KUNG GUSTO KO PA RIN MAGBAYAD?

Para sa mga nais pa ring magbayad, ang aming available online payment channels ay GCash, BDO Online Banking at Robinsons Online Banking. O kaya mag-email sa howtopay@cashalo.com o tumawag sa (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636.

Contact Us

We are located at 16F World Plaza, BGC, Taguig City, Philippines 1634

For customer assistance, kindly e-mail hello@cashalo.com or call our hotline (02) 8470-6888 from 7:00 A.M. to 8:00 P.M. on weekdays and from 9:00 A.M. to 6:00 P.M. on weekends. We will make sure to get back to you within 24 hours.

For corporate inquiries, contact us at (02) 8808-8388 from 10:00 A.M. to 5:00 P.M. on weekdays. Thank you!