CASHALO BAYANIHAN

Ipinapatupad ang automatic 30-day payment extension para sa lahat ng loans na ang due dates ay napapaloob sa Enhanced Community Quarantine period.

LEARN MORE

MGA GABAY NA TANONG

Sino ang may Payment Extension?

Lahat ng may outstanding loans na ang due dates ay napapaloob sa mga araw ng enhanced community quarantine at karagdagang araw ng extension na ipinatupad ng ating pamahalaan.

May penalties ba akong babayaran?

Walang kaukulang penalties at late fees na ipapataw sa inyong loan sa loob ng nasabing quarantine period.

May Additional Interest ba akong babayaran?

Ang extension o karagdagang mga araw ay may kaukulang interest na idadagdag sa inyong susunod na due date. Ang computation ng interest ay base lamang sa principal amount.

Paano kung nakapagbayad na ako?

Ituturing na advance payment ang inyong amount na binayaran sa loob ng Enhanced Community Quarantine period.

Paano kung gusto ko pa rin magbayad?

Para sa mga nais pa ring magbayad, ang aming available online payment channels ay GCash, BDO Online Banking at Robinsons Online Banking. O kaya mag-email sa howtopay@cashalo.com o tumawag sa (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636.

More Questions? Visit our bayanihan page.

LOAN ADVISORY:

We’re returning to our normal operations, slowly but surely.

Please bear with us as we resume our cash loan services at a limited capacity.

Thank you.

#CashaloTAYO